Jak urządzenie Deta-AP zabija pasożyty

 
Deta-AP zabija patogenne mikroby. 


A teraz trochę fizyki.

Działanie patologennych czynników na organizm człowiekaWykres procesu degeneracji i oraz regeneracji pod wpływem działania fal elektromagnetycznych.

Odchylenie od wzorcowej częstotliwości pracy danego narządu prowadzi do choroby.
Rozwój procesu chorobowego przechodzi przez następujące etapy:

1. Praca zdrowego narządu bez wpływu czynnika patogennego. W tym trybie, organizm pracuje prawidłowo i energia narządu jest w normie.

2. Pierwszy etap - czasowa zachwianie całego organizmu. Wpływ czynnika patogennego jest niewielki i wyczerpanie  energetyczne w organizmie nie następuje. Na tym etapie energia  organizmu jest wystarczająca, by mógł on powrócić do swojego normalnego stanu.

3.  Drugi etap - zaburzenie przepływu strumienia informacji w organizmie. Stan ten charakteryzuje pracę organizmu w stresie. Oznacza to, że organ pracuje, ale słabo i nie reaguje prawidłowo na  działanie zewnętrznych, szkodliwych czynników. Jest to typowe podczas stresu i zespołu przewlekłego zmeczenia. Tutaj samodzielne odzyskanie równowagi  jest możliwe, ale przy aktywnym udziale samego zainteresowanego.

4. Trzeci etap - powstaje zaburzenie  obiegu energii po przez meridiany .Brakuje energii w organizmie do normalnego funkcjonowania. Na tym etapie organizm nie może powrócić samodzielnie do normalnej pracy. Aby przywrócić równowagę niezbędne jest  zastosowanie odpowiedniej terapii.

5. Czwarty etap - zaburzenie metaboliczne i zniszczenie struktur. Praca narządu jest całkowicie zachwiana. Narząd ledwo pracuje. Energii w narządzie jest za mało i nie jest on w stanie oprzeć się chorobie. Prowadzi to do choroby przewlekłej, a przy dalszych zmianach częstotliwości, do zwyrodnienia narządu i śmierci tkanek. Jest to skrajne stadium choroby. Często na tym etapie nie jest możliwe przewrócenie funkcjonalności narządów i układów organizmu. Dalsze odchylenie od wzorcowej częstotliwości prowadzi do śmierci.

Terapia urządzeniem Deta-Ritm polega na emisji fal elektromagnetycznych, które wchodzą w rezonans z ludzkim ciałem, czyli poszczególnymi narządami i układami.
Dostosowując ich rezonans do wzorcowego.